Beszámoló - Egyház Kincsei kurzus - Brassóban

Isten kegyelméből, 2015. március 20 – 22 között a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat, „Az egyház kincsei” kurzust szervezte meg a brassói és gelencei fiatalok számára. A kurzus, a Tanítványság képző sorozat utolsó hétvégéje volt.
Ezen a hétvégen a katolikus Egyház volt a fő téma. Igyekeztünk az Egyházunk kincseit felfedezni és kiaknázni. Jobban megismerhettük a katolikus hitet és néhány értékét. Megismerkedhettünk az Egyház hivatalos tanításával is, a Katolikus Egyház Katekizmusával. Nagyon sok mindent tanulhattunk, és nagyon sok értéket fedezhettünk fel a Szentmisében, Egyházunk legnagyobb kincsében. Jobban megértettük a Szentmise különböző pillanatait. Hallhattunk arról, hogy a tíz parancsolat tulajdonképpen azért van, hogy megvédjen minket, embereket és nem úgy kell rájuk tekinteni, mint szigorú tiltás. A jó Isten ezek által a parancsok által tanítani akar bennünket, útmutatást ad az életünkre. Újabb kincseket fedezhettünk fel a szentségekben. A bűnbánat szentségéről megtudhattuk, hogy tulajdonképpen egy találkozás az irgalmas Istennel ugyanakkor erőforrás és az újrakezdés lehetősége.
Újabb kincseket fedezhettünk fel a bérmálás szentségében is. Megtudhattuk, hogy küldetésünk van, az hogy hirdessük az Evangéliumot. Hallhattunk a házasság szentségéről és a szerzetesi élet szépségeiről is. Ezekben is újabb kincseket fedezhettünk fel. És végül, de nem utolsó sorban, beszélgettünk a szentekről is. Megtudhattuk, hogy igen lehet az ők közbenjárásukat kérni és buzdítást kaptunk, hogy keressünk kedvenc szenteket, olvassunk róluk és kövessük az ő példájukat.
Néhány rövid visszajelzés a résztvevőktől:
Mi az, ami számodra jó volt ezen a programon?
“Az eddigi kurzusok közül a mostani alkalmon kaptam a legtöbb újat. Valahogy soha nem tartottam fontosnak azt, hogy az Egyházzal kapcsolatos dolgokról tudjak, mert úgy gondoltam, hogy nem ez folyásolja be az Istennel való kapcsolatomat. Most viszont úgy, hogy az Egyházunk kincseiről is tudomást szereztem, nem csak a szabályairól és elvárásairól, jobban tudom értékelni az Egyházat, mert belátom, hogy az Egyház vezetése nélkül nem igazán tudnánk kapcsolatba kerülni Istennel, a parancsaival, szentségekkel.”
“A szombat esti fórum nagyon jó volt, mivel én úgy éreztem, hogy a hangulat családias volt, a témák, amik feljöttek, azok olyanok voltak, amik már régóta foglalkoztatnak és jó volt látni a különböző nézőpontokat. A tanítások érdekes dolgokra világítottak rá, pl. a szentmisére más szemmel nézek és a házasság szentségéről szóló előadás megerősített a tisztaság melletti döntésemben. Természetesen ez csak két példa, de mindegyik előadásból ki tudnék ragadni néhány pontot.”  Kovács Ildikó
Mit mesélnél másoknak erről a programról?
“Megpróbálnám továbbadni amit “megtanultam”: értékeljék az Egyház kincseit. Értékelni a szentmisét, a családot, a szeretteinket. Próbálják meg felfedezni a gyónásban is az örömet, a jó szántóföldet.”  Fejér Bernadette
“Érdemes volt eljönni, mivel olyan kincseket fedeztem fel, amik segítenek fejlődni az Istennel való kapcsolatomban.”
“Azt, hogy érdemes mélyebbre ásni és felfedezni az Egyházban a sok kincset és a szentségeket jobban megértve átértékelődnek bennünk a dolgok.” Kovács Ildikó
Hála és köszönet a mindenható Istennek, a kegyelmeiért, ajándékaiért, a hétvégéért. Ugyanakkor köszönet Fáy Leó-Lórándtnak a brassó-bolonyai Jézus Szíve templom plébánosának, aki rendelkezésünkre bocsátotta a Szent Imre ifjúsági házat és köszönetünket fejezzük ki a Renewal ministries-nek az anyagi támogatásért. Isten fizesse!