need help writing assignment define word dissertation mla cite dissertation ernest hemingway the papers of a writer literature review customer experience management phd thesis results and discussion essays help you with life essays help self concept essay how to write a high school application become


II. János Pál: "Ne féljetek!"

 Az itt közölt szövegek - un. "Ne féljetek! - mondások" - olyan beszédek részei, amelyeket II. János Pál pápa katolikus fiatalokhoz intézett.

Ne féljetek fiatalnak lenni!

Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mélyről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a sokáig tartó szeretetet! Néha úgy érezzük, hogy a társadalom fél a fiataloknak ezektől a hatalmas kívánságaitól, jóllehet ti magatok nem féltek. Ne féljetek! Amikor rátok nézek, kedves fiatalok, nagy hálát és reményt érzek. A jövő hosszú ideig, a következő században a ti kezetekben van. A béke jövője a ti szívetekben van. Olyannak kell lennetek, akik mélyen bíznak az emberben és akik mélyen bíznak az emberi hivatás nagyságában.

Ne féljetek az igazságtól!
Néhányan közületek jól ismerik annak kísértését, hogy elmeneküljenek a felelősségtől: az alkohol és a drog világi illúzióiba, a házasság és a család melletti elköteleződés nélküli szexuális kapcsolatok keresésébe, a közömbösségbe, a cinizmusba és végül az erőszakba. Vigyázzatok a világ szemfényvesztésével szemben, ami ki akarja használni, el akarja rabolni az energiátokat a boldogság és az élet értelme iránti kutatásotoktól! Ne hagyjátok abba az előttetek álló kérdések válaszainak felkutatását! Ne féljetek!

Ne féljetek hirdetni az evangéliumot!
Ne féljetek kimenni az utakra, nyilvánosság elé, ahogy az első apostolok tették, akik hirdették Krisztust és a megváltás Örömhírét a városok, a központok és a falvak terein. Nem annak van itt az ideje, hogy szégyelljétek az Evangéliumot! Annak van itt az ideje hogy a háztetőkről hirdessétek! Ne féljetek szakítani a kényelmes és megszokott életmóddal, hogy végül elfogadjátok annak kihívását, hogy megismertessétek Krisztust a modern "városokban". Tinektek kell elmennetek az "utak kereszteződéseibe" és meghívnotok mindazokat, akikkel találkoztok, Isten lakomájára, amelyet az ő népének készített. Krisztusnak olyan munkásokra van szüksége, akik készek az ő szőlőjében dolgozni. Ti, a világ katolikus fiataljai, ne hagyjátok őt cserben. Kezetekben hordozzátok Krisztus keresztjét! Az ajkatokon legyen az élet igéje! A szívetekben ott van az Úr megváltásának záloga!

Ne féljetek attól, hogy szentek legyetek!
Állhatatosan tartsatok ki Krisztus mellett, hogy Ő bennetek maradjon! Ne hagyjátok, hogy kialudjon szívetekben a szentség fénye! Ne féljetek attól, hogy vágyakozzatok az életszentségre! Ne féljetek szentnek lenni! Azt a századot, ami a vége felé jár és vele együtt az új évezredet tegyétek a szent emberek korszakává!
Krisztussal az életszentség - ami minden megkeresztelt számára egy isteni terv - valósággá válhat... Jézus veletek halad, megújítja szíveteket és megerősít titeket az Ő Lelkének erejével.
 
Ne féljetek válaszolni hivatásotokra!
Ne féljetek attól, hogy szüntelenül visszatérjetek Krisztushoz, az élet Forrásához! Kifejezve az ő bizalmát, Jézus felétek fordítja tekintetét és meghív titeket arra, hogy a létetekkel tegyetek valami jót, tegyétek gyümölcsözővé azokat a talentumokat, amiket rátok bízott, hogy szolgáljátok az Egyházat és a testvéreiteket, és építsetek egy szolidárisabb, igazabb és békésebb társadalmat. Krisztus arra hív titeket, hogy helyezzétek vissza belé bizalmatokat és kövessétek őt a házasság útján, a papság és a megszentelt élet útján. Ne féljetek a szívetek csendjében meghallgatni az Urat, aki szól hozzátok! Jézus mindannyiótoknak azt mondja: "Jöjj és kövess engem!" Ne féljetek válaszolni az ő hívására, mert Ő a ti erőtök!
 
Ne féljetek a jövőtől!
Krisztus által hinni tudtok a jövőben, akkor is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben, és így felülkerekedhettek a bátortalanságokon, amit a feladat nehézségével és a jutalom értékével szemben éreztek. A emmauszi úton megrémült tanítványoknak azt mondja az Úr: "Nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy beléphessen dicsőségébe?" Az Úr felteszi nektek is egyenként ugyanezt a kérdést. Ezért ne féljetek odaszentelni az életeteket békében és igazságban, mert ti tudjátok, hogy az Úr veletek van minden utatokon!
 
Ne féljetek a szenvedéstől és a haláltól!
Mivel Krisztus keresztje a szeretet és a megváltás jele, nem kell meglepődjetek azon, hogy minden igazi szeretet áldozatot követel. Ne féljetek tehát akkor, amikor a szeretet túl sokat követel! Ne féljetek, amikor a szeretet áldozatot követel! Ne féljetek Krisztus keresztjétől! A kereszt az Élet Fája. Minden öröm és minden béke forrása. Ez volt az egyetlen mód Jézus számára, hogy eljusson a feltámadásra és a győzelemre. Az egyetlen mód számunkra is, hogy részt vegyünk az ő életében, most és mindörökké.
Természetesen az üzenetet, amit a Kereszt közvetít számunkra, nem könnyű megérteni a mi korunkban, amelyben az anyagi jólét és a kényelem az elsődleges értékek. De ti, kedves fiatalok, ne féljetek hirdetni minden körülmények között a Kereszt Evangéliumát! Ne féljetek az árral szembe menni!
 
(wikipedia,MNO, Életjel nyomán Szent Korona Rádió)