property development business plan pdf comparison and contrast essay best professional resume writing services 10 photo essay themes tudors homework resistance coursework help kiosk business plan cover letter admissions director


HaT - Hited add Tovább

logo-sz.jpg"Fiam, amit tõlem hallottál, bízd azt hûséges, mások tanítására is alkalmas emberekre." 2Tim2,2

Munkatársainkkal egy olyan képzési formát dolgoztunk ki, amely segítséget nyújt a fiataloknak a lelki növekedésben, evangelizációban, valamint élõ és evangelizáló ifjúsági közösségek létrehozásában, vezetésében.

Erdély 2007:


Románia lassan 18 éve felszabadult a kommunista diktatúra alól és már belépet az EU-ba. Látjuk viszont, hogy ez szabadság helyett inkább szabadosságot hozott, amely újabb rabságba veti az új nemzedéket. Mindnyájan ismerjük, hogy a média milyen álomvilágot tár a fiatalok elé: önmegvalósítás álnéven az önzést, erõszakot, mások elnyomását és az erkölcstelenséget emeli értékként minden fölé. A fiatalok felcserélték a keresztény értékeket ezekre, következésképpen nõtt az elmúlt években a bûnözés, kábítószer-fogyasztás, szexuális erõszak, válások száma, családon belüli erõszak és visszaélés, abortuszok, árva gyerekek száma, és még sorolhatnánk.


Szükségek:

Az utóbbi 7 évben végzett ifjúsági munkánk során tapasztaljuk, hogy a fiataloknak szükségük van egy alternatív lehetõségre a divat és média által diktált világnézettel szemben. Ilyen élhetõ alternatívát egyedül az Istenbe vetett hit és értékrend adhat. A fiatalok számára az is fontos, hogy olyan közösségbe tartozzanak, ahol valóban elfogadják és értékelik õket. Szükségük van arra, hogy más fiatalokkal megoszthassák problémáikat, útmutatást, támaszt találjanak a világból jövõ nyomással szemben és egy Isten- és ember-szeretetre épülõ értékrendet tegyenek magukévá, amely válsághelyzetekben is biztonságot nyújt.

Megoldási lehetõségek:

Sajnos, kevés olyan közösség van, amely ilyen támaszt nyújthat, mivel ehhez szem elõtt kell Palpataka 024.jpgtartani nemcsak az egyház útmutatásait, hanem a fiatalkor sajátosságait, a közösség dinamikáját, stb. A felvázoltakból szinte lehetetlennek látszik, hogy mindezt egy személy, egy vezetõ vigye véghez. Nézetünk szerint nem is egy személynek kell vezetni egy-egy ilyen közösséget, hanem egy érettebb fiatalokból álló kisebb magcsoportnak.


Mit tehetünk mi?

öszefoglal 125.jpgMunkatársainkkal egy olyan képzési formát dolgoztunk ki, amely a fentebb említett szempontokat figyelembe véve segítséget nyújt a fiataloknak ilyen ifjúsági közösségek létrehozásában, vezetésében. Tehát egy olyan képzésrõl van szó, amely követi az egyházi útmutatásokat, a fiatalkor sajátosságait, a csoportok dinamikáját, biblikus, önállóságra nevel. Ugyanakkor csoportmunkára, kreativitásra, spontaneitásra, a másság elfogadására és tiszteletére tanít. Az elsõ és legfontosabb szempont viszont az Istennel való élõ és mély kapcsolat, amely alapja és mozgatója a keresztény életnek.


Eddigi tapasztalataink


- Az elmúlt években egy éves Tanítványság Iskolát tartottunk fiatal felnõtteknek, amelynek célja a lelki életben való növekedés volt. Iskolánkat sikeresen elvégezte közel 50 személy, akik azóta is elkötelezetten élik keresztény életüket, tanúságot téve környezetükben Isten szeretetérõl és közelségérõl.DSC01349.JPG

- ifjúsági táborokat, találkozókat, lelkigyakorlatokat szervezünk 6 éve, amelyekben sok fiatal tért meg, és még többen erõsödtek meg az Istennel való kapcsolatukban, egyházhoz tartozásukban. De bármilyen sokat jelent egy-egy ilyen program, hazatérve a fiatalok mégis magukra maradnak.


Most szeretnénk erõteljesebben a fiatalok felé fordulni, hiszen õk még inkább ki vannak téve az egyre gyarapodó veszélyeknek, amelyeket a világban uralkodó divatos nézetek hordoznak. Szeretnénk a nyári táborokon túl segítséget nyújtani nekik helyi katolikus ifjúsági közösségek létrehozásában, vezetésében.


HaT - 2Tim2,2


Egy megoldási lehetõség ebben a HaT: egy hosszabb idõszakot átölelõ átfogó  képzés, amely a fent említett célokat valósítja meg. A képzés 4 egységre tagolódik: Tanítványság, Evangelizáció, Közösség, Vezetés. Az egységek pedig egyenként 4 hétvégi kurzust foglalnak magukba. Így hosszabb idõszakon át tudjuk segíteni a fiatalokat, követni hogy milyen fejlõdésen, krízishelyzeteken mennek át, és ezekben konkrét segítséget tudunk nyújtani számukra.


Milyen eszközeink vannak?


- Van egy kidolgozott képzési program, amely a fent vázolt problémákra rálátást ad, és fõként gyakorlati módszereket a megoldásra. És ami fontosabb,  mivel minden kérdésre nem tudunk válaszolni, helyzetek felmérésére, megoldások keresésére, felelõs döntéshozatalra tanít.

TI-2004okt-18.JPG- Vannak lelkes és közösségvezetésben tapasztalt munkatársaink, akik készek továbbadni azt, amit elméletbõl és fõként tapasztalatból megtanultak.

- Vannak fiatalok, akik vágynak arra, hogy másokat is elvezessenek Krisztushoz, de magukkal is nehezen boldogulnak, akik útmutatást keresnek saját életükre, valamint arra, hogyan segíthetnek barátaiknak még közelebb kerülni Istenhez. Fiatalok, akik szeretnének ezen a képzésen részt venni, mert tapasztalták a képzés, segítség hiányát.


Mire van szükségünk még


Mivel országunk szabadosságban sokat fejlõdött, de anyagiakban csak tovább szegényedett, elsõsorban anyagi forrásokra van szükségünk, hogy azok a fiatalok is eljussanak a képzésre, akik szegényebb környezetbõl származnak.


Mit tehet Ön ezért?


Az erdélyi fiatalságnak szüksége van arra, hogy megõrizze értékeit, kincseit, hogy ne olvadjon bele a nyugat által kínált délibáb világba. Ön is tehet valamit, Ön is segíthet az erdélyi fiatalok felnövekedésében! Ha szeretne tenni ez irányba, kérjük, válasszon az alábbi lehetõségek közül:

- egy alkalommal nyújtott adomány - bármilyen összeg

- rendszeres támogatás (havi, negyedévi vagy éves hozzájárulás) bármilyen összegben.

Ha szeretne Ön is hozzájárulni az ifjúsági vezetők képzéséhez, kérünk vegye fel velünk a kapcsolatot.

Isten fizesse!


Bármilyen kérdése merülne fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Köszönjük hogy támogat bennünket!

A munkatársak nevében,

Sidó Éva - ifjúsági referens